ӨНДІРІС

Өндіріс процесінің техникалық деңгейі мен ұйымдастырылуы Қазақстан Республикасының фармацевтикалық өндіріс саласындағы ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.

«OtarBioPharm» ЖШС өндірістік алаңы GMP өндірісті ұйымдастыру және сапаны бақылау талаптарына сәйкес келеді. Компанияның өндірістік желісі Италия, Қытай, Украина және басқа да жақын және алыс шетелдердің ірі өндірушілерінің заманауи жабдықтарымен жабдықталған.
Өнімнің жоғары сапасына өндірістің барлық кезеңдерінде салалық стандарттарға сәйкес технологиялық талаптардың сақталуына, сондай-ақ сапаны операциялық бақылауға кепілдік беріледі.